PRISER
neurobehandling
1. konsultation (1 ½ - 2 timer) kr. 1.000,-
Efterfølgende behandling kr. 700,-

neurobehandler hos Hou Fysio

STINE SCHANTZ

fysioterapeut / akupunktur /
kranio sakral terapi / neurobehandling

Telefon 52 17 52 30

 

Dr Jeffrey Thompson

Neurobehandling er udviklet at Dr Jeffrey Thompson fra Californien USA. Han har forsket meget i hvordan lydfrekvenser påvirker vores hjerne, og da han samtidig har stor viden omkring musik og hjernebølger har han udviklet en række musikfiler som kan påvirke vores hjerne i en positiv retning. 

 

Derudover har han udviklet et testsystem, hvor man kan måle balancen i det autonome nervesystem, både før og under behandlingen. Ud fra disse målinger finder man personens individuelle lyd-frekvens. Det vil sige den frekvens, som vil påvirke den enkelte person på bedst mulig måde, så kroppen og hjernen bringes i mere balance, og giver mere ro til det autonome nervesystem. 

Læs mere om Dr Jeffrey Thompson på scientificsounds.com

I bladet 'EPILEPSI' fra Epilepsiforeningen blev der i februar 2015 bragt en historie om en dreng, som gennemgik en behandling hos Dr Jeffrey Thompson. Læs artiklen side 8 i bladet her:

artikel_i_epilepsibladet.jpg

Koordinationen mellem
de to hjernehalvdele

En række sygdomme/tilstande i hjernen, herunder ADHD, ADD og autisme giver bl.a. udslag ved en ikke optimal funktion mellem de to hjernehalvdele og påvirkning af nogle af de dybereliggende hjernecentre. Denne påvirkning kan medføre en svækkelse af det autonome nervesystems centre, som håndterer stress. Hvis evnen til at håndtere stress er nedsat kan dette resultere i at hjernen er konstant på overarbejde. Denne form for langtidsstress er nedbrydende for hjernen og kan føre til en påvirkning af hjernens funktioner.

Den manglende koordination mellem hjernehalvdelene og svækkelse af kroppens evne til at håndtere stress kan forårsage forskellige former for mentale, emotionelle og fysiske symptomer, herunder dårlig søvn, koncentrationsbesvær, hukommelsesvanskeligheder, og generel uro i kroppen. 

Tilbage til 'nul-stresspunktet'

Ved hjælp af neurobehandling og brugen af specifikke lydfrekvenser kan man træne hjernen til opnå en bedre koordination og samspil mellem de to hjernehalvdele. Derved arbejdes henimod at få hjernen og det autonome nervesystem tilbage til et nul-stesspunkt, og derefter træne disse systemer så de kan komme tilbage til en mere normal funktion. 

Læs mere om neurobehandling på neurobehandling.dk

 

kontakt os

Mens vi er igang med en behandling, kan vi desværre ikke tage telefonen. Vi beder jer derfor indtale en besked, og vi ringer straks tilbage. 

Stine Schantz  >  tlf 52 17 52 30

Christian Rosenberg  >  tlf 27 13 29 68

Jakob Strand Nielsen  >  tlf 52 17 52 30

Hou Fysio

Vestergade 2, Hou

8300 Odder

kontakt@houfysio.dk

CVR 32415806

  • Facebook

© 2019 / HouFysio