top of page

neurobehandling

Neurobehandling hjælper med at bringe hjernen i balance. Derved bliver den i stand til at sende de rette signaler ud i kroppen.

 

I neurobehandling benytter vi specifikke lydfrekvenser, som træner hjernen

til at opnå en bedre koordination mellem de to hjernehalvdele. Hjernen og det autonome nervesystem bliver derved bragt tilbage i en balance, som vi i neurobehandlingen kalder nul-stresspunktet.

 

Behandlingsmetoden benyttes til hjælp ved bl.a. ADHD, ADD og Stress.

NYT: Forløb til hjælp af følger efter hjernerystelse. 

Ring for aftale om tid. Vi kan træffes på telefonen mandag til fredag fra kl 8.30-16

 

wellness-285590.jpg
PRISER
neurobehandling
1. konsultation (1 ½ - 2 timer) kr. 1500,-
Efterfølgende behandling kr. 1000,-

neurobehandling hos
Hou Fysio

Den første konsultation

Ved den første konsultation arbejder jeg med lydfrekvenserne i Bio-Tuning systemet. Når det individuelle homeostasepunkt (det punkt vi kalder nul-stresspunktet) er fundet, udfører jeg en række tests for at vurdere kroppens tilstand. Herefter udarbejdes en specifik lydfil, som man lytter til gennem høretelefoner og den specialkonstruerede lydbriks. Lydfilen har en varighed af ca. 30 min. Filen skal efterfølgende gennemlyttes hjemme hver dag i afslappet tilstand i en periode på 2-3 uger.

 

Typiske symptomer som behandlingen kan hjælpe med at regulere:

 

 • Søvnbesvær. Svært ved at falde i søvn om aftenen, urolig søvn

 • Koncentrationsbesvær

 • Hukommelsesvanskeligheder

 • Motorisk og mental uro

 • Store udsving i humør

 • Nedsat immunforsvar

 • Fordøjelsesproblemer

 • Stress

 • Lys og lydfølsomhed

 • hovedpine

 • Træthed

 • Følelse af at være omtåget. 

 

ADHD, ADD, Stress, følger efter hjernerystelse. 

Behandlingen har blandt andet haft en god effekt på sygdomme som ADHD, ADD,  nogle former for epilepsi, stress, og følger efter hjernerystelse. 

neurobehandler hos Hou Fysio

Houfysio-84.jpg

STINE SCHANTZ

fysioterapeut / akupunktur /
kranio sakral terapi / neurobehandling

Telefon 52 17 52 30

mere om neurobehandling

Dr Jeffrey Thompson

Neurobehandling er udviklet at Dr Jeffrey Thompson fra Californien USA. Han har forsket meget i, hvordan lydfrekvenser påvirker vores hjerne, og da han samtidig har stor viden omkring musik og hjernebølger, har han udviklet en række musikfiler, som kan påvirke vores hjerne i en positiv retning. 

 

Derudover har han udviklet et testsystem, hvor man kan måle balancen i det autonome nervesystem, både før og under behandlingen. Ud fra disse målinger finder man personens individuelle lyd-frekvens. Det vil sige den frekvens, som vil påvirke den enkelte person på bedst mulig måde, så kroppen og hjernen bringes i mere balance, og giver mere ro til det autonome nervesystem. 

Læs mere om Dr Jeffrey Thompson på scientificsounds.com

I bladet 'EPILEPSI' fra Epilepsiforeningen blev der i februar 2015 bragt en historie om en dreng, som gennemgik en behandling hos Dr Jeffrey Thompson. Læs artiklen side 8 i bladet her:

artikel_i_epilepsibladet.jpg

Koordinationen mellem
de to hjernehalvdele

En række sygdomme/tilstande i hjernen, herunder ADHD, ADD, hovedtraumer eksempelvis efter en hjernerystelse kan give sig udslag ved en ikke optimal funktion mellem de to hjernehalvdele og påvirkning af nogle af de dybereliggende hjernecentre. Denne påvirkning kan medføre en svækkelse af det autonome nervesystems centre, som håndterer stress. Hvis evnen til at håndtere stress er nedsat, kan dette resultere i, at hjernen er konstant på overarbejde. Denne form for langtidsstress er nedbrydende for hjernen og kan føre til en påvirkning af hjernens funktioner, og da hjerne er kontrolcenter for resten af kroppen kan der dermed opstå ubalance i hele kroppen. 

Den manglende koordination mellem hjernehalvdelene og svækkelse af kroppens evne til at håndtere stress kan forårsage forskellige former for mentale, emotionelle og fysiske symptomer, herunder dårlig søvn, koncentrationsbesvær, omtågethed, hukommelsesvanskeligheder og generel uro i kroppen. 

Tilbage til 'nul-stresspunktet'

Ved hjælp af neurobehandling og brugen af specifikke lydfrekvenser kan man træne hjernen til opnå en bedre koordination mellem de to hjernehalvdele, samt nedsætte stressniveauet. Samtidig trænes hjernen og det autonome nervesystem tilbage til nul-stresspunktet, hvilket vil kunne påvirke hele kroppen til at komme i bedre balance. 

Contact
bottom of page